Fler arkivförteckningar sökbara

Arbetet med att göra medlemsarkivens arkivförteckningar sökbara via internet fortskrider. Finspångs föreningsarkiv lägger inom kort ut alla sina förteckningar (över 400 st) i Nationell Arkivdatabas (NAD). På bilden syns föreståndaren för kommun- och föreningsarkivet Ulla-Karin Karlsson och kommunarkivarie Urban Larsson.