Gratis webbföredrag: Det fria ordets röst

I samband med vårt årsmöte den 25 mars, kl. 18:00 håller Carina Milde, intendent på Arbetets museum, ett föredrag med rubriken: EWK och tecknad satir som det fria ordets röst – om politisk illustration som verktyg i samtal om demokrati.

Satirtecknarens skicklighet ligger i att i en bild kunna konkretisera såväl lokala som globala frågor på ett sätt så de når den stora massan inom loppet av några sekunder. I den genren tillhör EWK, Ewert Karlsson (1918-2004) fortfarande världseliten, trots att han gick ur tiden 2004 och gjorde sina sista professionella politiska illustrationer 1995.

Alla är välkomna att anmäla sig till albin@arkivost.se senast den 24 mars, därefter skickas länk till det digitala mötesverktyget Zoom.