Fansamling digitaliserad

Under hösten har Norrköpings Föreningsarkiv skannat närmre 400 fotografier på fanor och standar, vilka nu gjorts tillgängliga i Topotek Östergötland.

Norrköpings Föreningsarkiv har en av landets större samlingar med fanor och standar. De var viktiga inom föreningslivet för att manifestera sin kamp, inte minst för arbetarrörelsen i samband med demonstrationer och fester. Textilierna är ofta konstnärligt utförda, antingen broderande eller med målade motiv. Det är inte bara fanor och standar från Norrköpingstrakten, utan från hela Östergötland och även andra län, som genom åren samlats i Norrköping för att bevaras för framtiden.

Länk till Topotek Östergötland.

Bilden föreställer ett kollage med beskurna delar ur fanor och standar från:

Svenska Målarförbundet Avdelning 8 i Norrköping, två motiv varav det ena signerad av skyltmålarmästare Emil Walfrid Petersson Fraenki 1901.

IOGT i Norrköping, ej signerad och odaterad.

Svenska Sågverksindustriarbetareföreningen Avdelning 26 i Norrköping, signerad Axel W Bergqvist, odaterad.