Skyttets historia kartläggs

Under 1900-talet var skytterörelsen en stor folksport men numera ekar de flesta skjutbanor tysta. Vi vill kartlägga så många skjutbanor som möjligt för att påvisa sportens utbredning. I nästan varje socken och även ner på bynivå fanns skjutbanor. Idag finns spåren kvar av många skjutplatser och markeringsgravar som sakta förfaller och blir övervuxna av skog.

Kontakta oss på albin@arkivost.se om du vill bidra med uppgifter om skjutbanor.

Läs mer här:

https://www.ostergotlandsarkivforbund.se/verksamhet/skanning/