Stennäs väderkvarn, Sorunda

Väderkvarnen uppfördes på 1860-talet av F G Jernberg (jämför Herrhamra kvarn). Kvarnens vingar togs bort 1918. Kvarnhuset stod kvar till 1955. Idag finns inga spår av den (se karta) 

Alla bilder

Historik

Väderkvarnen uppfördes på 1860-talet av F G Jernberg (jämför Herrhamra kvarn). Kvarnens vingar togs bort 1918. Kvarnhuset stod kvar till 1955. Idag finns inga spår av den (se karta)

Övriga anteckningar

Finns i flera exemplar. Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 46

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Stennäs väderkvarn

Signatur anm.

Osignerad?

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)