Sundby, Sorunda – 4

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 53

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Sundby

Signatur anm.

Osignerad

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)