Gudby, Sorunda

Denna gård lär vara den gård som Gustav III:s afrikan, Badin, en gång fick i gåva på 1780-talet

Alla bilder

Historik

Denna gård lär vara den gård som Gustav III:s afrikan, Badin, en gång fick i gåva på 1780-talet

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 30

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Gudby

Signatur anm.

Osignerad

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)