Kottebo Västergård

På tavlans baksida finns flera fotografier samt texten: "Pingsten 1968 besökte donatorn postmästaren E A Lundgren av denna tavla sin hembygd och uppdrog åt undertecknad att fästa dessa foton på tavlans baksida, efter denna bild har tavlan målats, denna lilla källarebyggnad i mitten står alltjämt kvar, Postmästarens eget foto överlämnades samtidigt och fästes jämte denna skrivelse i enlighet med donatorns uppdrag till evärdeligt minne / Gustaf Rydholm."

Alla bilder

Historik

På tavlans baksida finns flera fotografier samt texten: "Pingsten 1968 besökte donatorn postmästaren E A Lundgren av denna tavla sin hembygd och uppdrog åt undertecknad att fästa dessa foton på tavlans baksida, efter denna bild har tavlan målats, denna lilla källarebyggnad i mitten står alltjämt kvar, Postmästarens eget foto överlämnades samtidigt och fästes jämte denna skrivelse i enlighet med donatorns uppdrag till evärdeligt minne / Gustaf Rydholm."

Övriga anteckningar

Målat efter fotografi som föreställer gården runt år 1900. På ramens baksida står skrivet: "De båda flyglarna revos 1918 av den nya ägaren. Mangårdsbyggnaden revs 1920 sedan nytt hus byggts."

Lokal

Östergötland, Linköping, Ulrika, Kottebo Västergård

Kontaktperson

Annika Johansson 070-264 55 45

Belägen

Kottebo Västergård

Teknik

Olja på pannå

Storlek

55 x 40 cm

Årtal

1947

Signatur

Wallin 47

Konstnär

Wallin

Ram

Ja, träram