Linköpings fattigvårds- och arbetsinrättning och sjukhus

Tavlan inköpt på auktion 2014 av ägaren.

Alla bilder

Historik

Tavlan inköpt på auktion 2014 av ägaren.

Övriga anteckningar

"Utsigt af Linköpings Fattigvårds och Arbetsinrättning och Sjukhus m.m. vid Stångån. Ritadt af C. J. Wester". Båten som syns är troligen ångbogserbåten Svalan. Hon hade järnskrov och registrerades i Linköpings sjömanshus 1891. Den tillhörde vid registreringen godsägare G. Heijl i Mjölsefall, Kisa. När denne dog 1894 ströks hans namn och Helena von Mecklenburg på Ljung säteri står som ägare. Oklart hur länge den fanns kvar i Linköping. Båten kan mycket väl ha funnits på kanalen före 1891. (Enligt Joakim Johansson, Landeryds hembygdsförening 2016-06-30.)

Lokal

Östergötland, Linköping

Kontaktperson

Annika Johansson 070-264 55 45

Belägen

Linköpings fattigvårds- & arbetsinrättning och sjukhus

Teknik

Blyerts och tusch på papper

Storlek

63 x 48 cm

Årtal

Odaterad

Signatur

C. J. Wester

Konstnär

Carl Johan Wester

Ram

Ja, inglasad