Gård i Kögenäs by

Huset är utbyggt under tidigt 1900-tal, efter att målningen gjordes.

Alla bilder

Historik

Huset är utbyggt under tidigt 1900-tal, efter att målningen gjordes.

Övriga anteckningar

Ägarens förfäder har haft gården sedan 1750. Ägarens mor är född i huset.

Lokal

Östergötland, Linköping, Vårdnäs, Kögenäs

Kontaktperson

Gunilla Hallberg 0709-18 05 98

Belägen

Kögenäs

Årtal anm.

Sent 1800-tal enl. muntlig uppgift

Teknik

Olja på papp

Storlek

50 x 38 cm

Signatur

osignerad

Konstnär

Viktor "på Öna" Karlsson

Ram

Ja