Mer material från station

Vi har gjort återbesök vid den nedlagda järnvägsstationen i Fiskeby och försökt dyrka upp ett låst hängmappskåp som vi misstänkte innehöll mer enskilt arkivmaterial. Efter att ha misslyckats med att borra upp låset bestämde vi oss för att ta med hela skåpet eftersom järnvägsstationen kommer att rivas. Folkbladet var på plats och gjorde reportage, se länk här. Efter en omgång med bågsåg kunde skåpet senare öppnas och det visade sig innehålla mer material från Sveriges Järnvägars tjänstemannaförbund.