Verksamheten 2014

Under januari kommer vi sammanställa årets verksamhetsberättelse men redan nu kan se tillbaka på ett händelserikt år. Mer fokus har lagts på publik verksamhet och vi har bl.a. hållit 21 föredrag varav 15 om gåramålningar. Bilden är däremot tagen vid en kurs i grundläggande arkivkunskap som vi ordnade för föreningslivet.