Mjölet från Mjölby

Mjölby hembygdsarkiv har omfattande bildsamlingar som de börjat att skanna. Till att börja med är det flera tusen glasplåtar som skannas in. De äldsta motiven är från 1860-talet och bilderna kommer att publiceras i vår bilddatabas under 2014. Här syns personalen i Mjölby Kvarn AB på en odaterad bild.