Affischer berättar om trämassefabrik

I Ydre kommun finns två arkiv som är anslutna till oss. Båda ligger i Österbymo och förutom Ydre kommuns arkiv [länk] finns också Ydre Lokalhistoriska Arkiv, YLA, [länk] som i år fyller 10 år. Vi var nyligen där hos arkivarie Monica Länsberg och lämnade en del arkiv.

Det rörde sig bl.a. om affischer från Norra Vi arbetarekommuns fester vid Visskvarn i Norra Vi socken, utmed vägen mellan Österbymo och Kisa. På affischerna, som är tryckta i början av 1920-talet, framgår att föredragshållaren var Karl Ward. Enligt Wikipedia [länk] var han socialdemokratisk riksdagsledamot från Norrköping och chefredaktör för Östergötlands Folkblad. På en av affischerna framgår även att sommarfesten inte var beroende av vädret då arbetarekommunen fått tillgång till en loge.

Förfallen ladugård med loge i Visskvarn. Kanske var det här festen hålls i början av 1920-talet?

Förfallen ladugård med loge i Visskvarn. Kanske var det här festen hålls i början av 1920-talet?

Norra Vi hembygdsförening [länk] har sammanställt en del uppgifter om platsen. Visskvarn, eller egentligen kvarnen vid egendomen Vi, har gamla anor. Den drevs av vattnet som rinner från Östersjön ner mot Sommens södra spets. 1909-1910 uppfördes vid sidan av kvarnen en trämassefabrik som drevs av en vattendriven elektrisk kraftstation. Placeringen av fabriken vid Bulsjöån utlopp i sjön Sommen i den skogsrika Ydrebygden var strategisk och på äldre fotografier hos YLA syns hur sjön användes till förvaring av timmer.

I vårt register över brandförsäkringar [länk] framgår att trämassefabriken var försäkrad av Holmens Bruks och Fabriks AB från 1914-1943 då Smålands Kraft övertog försäkringen. Det framgår också att någon gång mellan 1920 och 1943 betalades ersättning ut efter en brandskada. När tillverkningen av trämassa upphörde har vi inte lyckats få fram, men kanske lades verksamheten ner samband med en brand?

En sökning på Internet ger träff på en privat webbplats [länk] med uppgifter om kraftstationer. Där står att kraftstationen, som idag är det enda som återstår av trämassefabriken, är byggd 1936. En uppgift som inte stämmer, eftersom stationen var samtida med fabriken. Men kanske var det 1936 som fabriken brann och kvar blev kraftstationen?

Några andra handlingar efter Norra Vi arbetarekommun finns inte hos YLA, så de två affischerna är idag de enda fragmenten vi känner till från arbetarrörelsens begynnelse i den trakten. Att arbetarekommunen hade verksamhet vid just Visskvarn känns väldigt logiskt med tanke på att trämassefabriken sysselsatte en hel del anställda, vilket kvarvarande arbetarbostäder vittnar om.

Albin Lindqvist 2016-03-31

IMG_7706 kopiera

Visskvarns trämassefabrik med kraftstation på ett vykort som poststämplats i Tidersrum 1910-05-01 (från Ydre Lokalhistoriska Arkiv). Nedanför ett fotografi taget av Albin Lindqvist 2016.