Rejmyre glasbruksarkiv i radio

Innan sommaren blev det klart att Hembygdsföreningen Gamla Reijmyre tar över de modernare delarna av ortens glasbruks arkiv. Meningen är att de större bestånden förs samman med de äldsta delarna som redan nu finns på Landsarkivet i Vadstena. Vi har stöttat hembygdsföreningen och bl.a. inventerat det arkivmaterial som förvaras i Rejmyre. Det rör sig om handlingar från 1930-talet och framåt. Idag uppmärksammades även glasbruksarkivet i radio: Tryck här för länk till inslaget.