Företagshistoria på sjöbotten

I Tekniska museets arkiv förvaras den omfattande Carl Sahlins bergshistoriska samling som består av uppteckningar, klipp, fotografier, originalhandlingar, trycksaker, m.m. från svenska gruvor och bruk. Carl Sahlin (1861-1943) var bergshistoriker och bergsråd och började sitt samlande som student 1897. Han blev senare bruksdisponent för Laxå bruk och var med vid tillkomsten av Tekniska museet, dit han skänkte sitt material 1933. Sahlin räknas idag som den svenska industrihistoriens fader.

Sahlin var drivande i en inventering av bruksarkiv, vilken kom att genomföras i Örebros, Värmlands och Östergötlands län under 1920-talet. Till sin hjälp hade han Carl Danielsson som med tåg och framförallt cykel tog sig runt i Östergötland under sommaren 1922 för att inventera. Sammanlagt inventerades 57 arkiv i länet och handlingarna, som även innehåller bl.a. korrespondens, bands prydligt samman. De förvaras idag av stålindustrins intresseorganisation Jernkontoret i deras omfattande bibliotek, men vi förvarar digitala kopior (länk till register). Inventeringen är en av de tidigaste, möjligen den första i landet, av enskilda arkiv.

På flera håll kunde Danielsson konstatera att bruken förvarande långa sammanhängande sviter av inte minst bokföring, i vissa fall från flera hundra år. Men många gånger anmärktes på förvaringen som ofta var bristfällig på vindar, kontor eller andra icke brandskyddade lokaler. Det framkom också att vissa arkiv förstörts, som vid Nartorps gruvor i Skällviks socken, nuvarande Söderköpings kommun. Där fanns 228 räkenskapsböcker men däremot saknades äldre gruvkartor. De lär ha förlorats på 1860-talet då en major Kock vintertid skulle fara till Överum. Han hade kartorna med sig då han for över isen på sjön Vindommen men tappade den kappsäck som innehöll kartorna och strax därefter bröt isen upp och de var förlorade. Men inte nog med det, de modernare gruvkartorna förstördes några år innan inventeringen, då brukskontoret brann.

Vi på Östergötlands Arkivförbund hoppas få tillfälle att mer genomgående studera inventeringen från 1923 och om möjligt följa upp var som hänt med bruksarkiven.

10 Gustav Svensson vid Nartorps gruvor

Gustav Pettersson vid gruvspel i Nartorp, troligen på 1920-talet. Bilden tillhör Ann-Marie Eliasson.

IMG_0857

Kopia av Carl Danielssons inventeringsprotokoll från 1922. Originalet förvaras av Jernkontoret i Stockholm.