Linköpings föreningsarkiv

Ett av de större lokala arkiven i Östergötland är Linköpings föreningsarkiv. De har sina lokaler i Stifts- och landsbiblioteket och idag besökte vi dem för att dels diskutera arkivredovisningssystem och länets distriktsorganisationers arkiv. Ett av dem är Jordbrukarnas Ungdomsförbunds östgötadistrikts arkiv. För en tid sedan hämtade vi in ett större material från dem som nu nått sitt slutmål hos Linköpings föreningsarkiv. Namnet till trots är Jordbrukarnas Ungdomsförbund en förening för alla åldrar och de nytillkomna handlingarna har vi hämtat från en mycket aktiv äldre herre som verkat inom förbundet i över 60 år.