Nytt arkiv i Kolmården

I Krokek startade nyligen hembygdsföreningen ett lokalhistoriskt arkiv. Krokeks hembygdsförening bildades redan  1947 och förutom hembygdsgård driver de Marmorbruksmuseet i Kolmården. Under årens lopp har arkivmaterial samlats in och tanken att organisera det har växt fram under senare år. Under 2016 tog de i bruk ett källarförråd med syfte att samla handlingar och förvara dem på ett långsiktigt och säkert sätt. Tidigare förvarades handlingar bl.a. i en träbyggnad på hembygdsgården har flyttats till den nya lokalen. Hembygdsföreningen anslöt sitt arkiv till Östergötlands Arkivförbund i samband med ett besök den 5 oktober 2016 då också bestämdes att arkivets namn är Krokeks Lokalhistoriska Arkiv.

Läs mer om arkivet här (länk).

På bilden syns Sara Classon, Åke Wintenby, Christina Folkeson och Barry Broman.