Linköpings universitets arkiv

Alla bilder

Hemsida

www.liu.se

Postadress

Linköpings universitet, Rättsavdelningen/Dokument- och arkivenheten, 581 83, Linköping

Besöksadress

Hus D, Campus Valla, Linköping

Namn

Fredrik Johansson

Telefon

013-28 10 05

E-post

arkiv@liu.se

Öppettider

Enligt överenskommelse.