Konsumarkiven

Nej, det är inget aprilskämt! Sommaren 2014 tog vi emot flera lastpallar med handlingar från Konsumföreningar som varit verksamma i Östergötland. De hade samlats in av Kooperativa förbundet i Stockholm men återfördes igen till länet. Under hösten och vintern har vi ordnat- och förtecknat handlingarna och en del kompletterande material har levererats.

Konsumarkiven förvaras i vår depå för näringslivsarkiv hos Brukskultur Åtvidaberg. Under våren kommer förteckningarna att publiceras på internet, men redan nu går det bra att kontakta oss på 011- 12 28 90 och info@www.ostergotlandsarkivforbund.se eller direkt till Brukskultur Åtvidaberg på 0120-35 068 och roy.andersson@atvidaberg.se.

Bilden är fotograferad av Harald Bäckstrand 1943 i Ringarums konsumaffär, som var en filial under Gusums kooperativa förening. (Ur Harald Bäckstrands fotosamling, Ringarums bildarkiv.)