Ett påskkorts historia

För många år sedan kom jag över en samling vykort. Bland dem finns flera påskkort och bland alla motiv på påskkärringar och kycklingar finns den tecknade bilden på ett äldre par med äggkostym. Motivet med sina hårda kontraster skiljer sig från övriga ljust gula och gröna motiv. Men vad kan vi utläsa av kortet?

Det udda motivet måste ha betraktats som skämtsamt redan då det trycktes. Vykortet har aldrig blivit skickat och saknar därför mottagaradress och poststämpel med datum. Men med hjälp av andra detaljer går det något så när att tidsbestämma kortet.

I nedre högra hörnet syns signaturen T.N som enligt webbplatsen gamlavykort.nu står för Tage Nilson (1865-1908). Hans motiv kan givetvis ha utgivits efter hans död, men det ger en fingervisning i tiden. Nilson omskrivs som karikatyrtecknare vilket bekräftar idén om motivets skämtsamma innebörd. Kanske är de två personerna nidbilder av dåtidens kändisar? Vidare framgår i en nekrolog ur Svenska dagbladet att Nilson var ”känd som en talangfull tecknare och snabbmålare” och ”som en af de första illustratörerna af postkort i vårt land”.

Ännu längre ner i marginalen står det tryckt Axel Eliassons Konstförlag Sthlm. Om uppgifterna på Wikipedia stämmer så började den firman att sälja vykort 1891 och blev Sveriges ledande producent av vykort under 1900-talets första hälft.

På vykortets baksida finns det förtryckt text under rubriken Brefkort. Fram till stavningsreformen 1906 stavades V-ljudet med F i slutet. Frågan är bara hur lång tid det tog innan stavningen i praktiken ändrades. Troligen är vykortet lite äldre. Under baksidans rubrik står det Denna sida användes endast för adresseringen och fram till 1905 var det endast tillåtet att skriva meddelanden på vykortens motivsida.

Genom ovanstående kan vi misstänka att bilden är tryckt efter 1891 då Axel Eliassons Konstförlag började ge ut vykort men före 1905 då det ännu inte var tillåtet att skriva meddelanden på vykortens baksidor.

Kanske skulle det ha sänts iväg till påsken 1904, det året som det skickades hela 48,7 miljoner vykort i Sverige?

Oavsett vad – glad påsk önskar Östergötlands Arkivförbund genom Albin Lindqvist.