Karin Lagander – årets kulturarvspristagare!

Sedan 1991 delar vi ut ett pris till eldsjälar som ideellt arbetar med det Östgötska kulturarvet. Årets pris delades ut vid Kulturarv Östergötlands vårträff på Cnema i Norrköping den 8 april och pristagare var Karin Lagander. Nomineringen lyder så här:

Karin Lagander är född och uppvuxen på Klint i Kuddby socken på Vikbolandet och är aktiv släktforskare och hembygdsforskare. Karin lägger ett stort arbete på att dokumentera arbetet med restaureringen av det gamla gästgiveriet i Fristad Tåby. Hon har under många år följt arbetet och fotograferat vad arbetet och hela tiden publicerat det i rapporter som skickas runt likt ett lokalt nyhetsblad.

Förutom arbetet kring Fristad har hennes intresse även gett sig uttryck i ett engagemang kring Vikbolandets arkiv- och historieförenings verksamhet. Utöver rent arkivarbete med att ordna- och förteckna arkiv forskar hon också kring möbeltillverkare på Vikbolandet och dokumenterar byggnader under förvandling.

Ett av hennes specialintressen är äldre tapeter. I Fristad gästgiveri har hon skalat bort lager efter lager och dokumenterat upp till 20 tapeter från en och samma vägg. Det har resulterat i mängder av fragment, noggrant dokumenterade i pärmar och med bilder.

Karin är en eldskäl som förtjänar att uppmärksammas genom att tilldelas Östergötlands Arkivförbunds Kulturarvspris för 2014.