Info från förbundet

Ni är nu tillbaka igen med full styrka efter semesterledigheter. Länsarkivarie Albin kommer dock att vara delvis upptagen med ett bokprojekt men arkivassistent Kjell är oftast tillgänglig för att svara på frågor eller liknande. Boken som skrivs är en guide om hur en forskar om företags historia.

På bilden syns Holger Mild ”Holger Åbyson”, med en del av sina böcker. (Ur Kvillinge föreningsarkivs bildsamling nr. kfafoal01167)