Fler förteckningar sökbara

Arbetet med att göra våra medlemsarkivs arkivförteckningar sökbara på internet har pågått under flera år. Nyligen hjälpte vi Ödeshögs Lokalhistoriska Arkiv att komplettera med fler förteckningar in i Nationell Arkivdatabas, NAD. Ödeshögs Lokalhistoriska Arkivs föreståndare Charles Eriksson har gjort ett stort arbete med att föra över de knappt 100 st förteckningarna så att de nu blir mer tillgängliga.

Även Norrköpings Föreningsarkiv, som är en av Östergötlands största av sitt slag, har nu ett flertal förteckningar i NAD, sammantaget över runt ett par hundra. Än återstår där mycket arbete innan alla cirka 1500 arkivförteckningar blir sökbara.

På bilden syns Norrköpings Föreningsarkivs föreståndare Annette Nykvist.