Väster Hoxla, Sorunda

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Sorundabygd (Sorunda hembygdsförening) nr 21 (2002) 2–4 samt Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 31

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Väster Hoxla

Årtal anm.

Signatur troligen utan årtal

Årtal

Ca 1915-1929

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)