Lanthandeln i Porthus, Sorunda

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 39

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Lanthandeln i Porthus

Signatur anm.

Osignerad

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)