Stora Ljunga Ödegård 3:1

Förre ägarens morfar köpte gården 1907, och då fanns en mindre mangårdsbyggnad som revs, och en ny uppfördes 1916. Tidigare ägaren sålde fastigheten 2007 efter att den varit i släkten i 100 år.

Alla bilder

Historik

Förre ägarens morfar köpte gården 1907, och då fanns en mindre mangårdsbyggnad som revs, och en ny uppfördes 1916. Tidigare ägaren sålde fastigheten 2007 efter att den varit i släkten i 100 år.

Övriga anteckningar

Stora Ljunga är en by, som idag består av fyra uppköpta jordbruksfastigheter. Åkermarken har överförts till större enheter men mangårdsbyggnaderna finns kvar. Målningen följde gården när den såldes. Bilden överenstämmer inte helt med verkligheten, flygeln i vänstra kanten ligger närmare huset och skogen i bakgrunden ligger ca 400 m längre bort (Uppgifterna lämnade av gårdens tidigare ägare)

Lokal

Stora Ljunga, Veta, Mjölby, Östergötland

Kontaktperson

Björn och Helene Hult 0142-36 40 02

Belägen

Stora Ljunga Ödegård 3:1

Årtal anm.

Datering saknas

Teknik

Olja på duk

Storlek

62 x 42 cm

Ram

Ja

Stora Ljunga Ödegård 3:1