Östra Bottna

Alla bilder

Övriga anteckningar

Övriga uppgifter saknas

Lokal

Östra Bottna, Skällvik, Söderköping, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Östra Bottna

Signatur

C J Wester

Konstnär

Carl Johan Wester

Östra Bottna