Odensborg

Alla bilder

Övriga anteckningar

Övriga uppgifter saknas

Lokal

Gusum, Ringarum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Odensborg

Signatur

A. DAHL

Konstnär

August Dahl

Odensborg