Neder Söderby, Sorunda – 2

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 56

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Neder Söderby

Årtal anm.

Årtal ej läsligt på bilden

Signatur anm.

Med årtal

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)