Hästar, Sorunda?

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 49

Lokal

Sorunda?, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Hästar

Årtal anm.

Oklart om årtal finns

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)