Källsta kvarn, Sorunda

Källsta kvarn var en vattendriven kvarn och byggdes någon gång på 1600-talet. Kvarnen drevs av Sjöbergssläkten fram till 1920-talet och fanns kvar en bit in på 1940-talet. Idag finns ingenting kvar. Gustaf Sjöberg i Stenby har målat ur minnet.

Alla bilder

Historik

Källsta kvarn var en vattendriven kvarn och byggdes någon gång på 1600-talet. Kvarnen drevs av Sjöbergssläkten fram till 1920-talet och fanns kvar en bit in på 1940-talet. Idag finns ingenting kvar. Gustaf Sjöberg i Stenby har målat ur minnet.

Övriga anteckningar

Källa: Sorundabygd (Sorunda hembygdsförening) nr 23 (2003) 19–20 samt Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 34

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Källsta kvarn

Årtal anm.

Okänt årtal

Signatur anm.

Osignerad

Konstnär

Gustaf Sjöberg