Källsta kvarn, Sorunda

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 35

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Källsta kvarn

Årtal anm.

Okänt år

Signatur anm.

Osignerad?

Konstnär

Reinhold von Rosen