Ingelsbo, Ingelstalund

Alla bilder

Övriga anteckningar

Övriga uppgifter saknas

Lokal

Ingelstalund, Tryserum, Valdemarsvik, Östergötland

Kontaktperson

Belägen

Ingelsbo, Ingelstalund

Årtal anm.

Svårtytt i sign, kan vara 43, 48, 93 eller 98

Signatur

R. CARLSSON

Ingelsbo, Ingelstalund