Hus på Ottersta 4:2, Sorunda

Huset berättas vara Mörkö sockens gamla prästgård, som 1799 flyttades hit av prästänkan på slädföret över isarna

Alla bilder

Historik

Huset berättas vara Mörkö sockens gamla prästgård, som 1799 flyttades hit av prästänkan på slädföret över isarna

Övriga anteckningar

Källa: Gåramålningar i Sorunda socken, Sorunda hembygdsförening (2006) 37

Lokal

Sorunda, Nynäshamn, Stockholm

Kontaktperson

Gudrun Carlsson och Luzzi Herzog, Sorunda

Belägen

Hus på Ottersta 4:2

Årtal anm.

Okänt år

Signatur anm.

Osignerad

Teknik

Målning på duk

Årtal

Slutet av 1800-talet??

Konstnär

Okänd