Åby, Lista

Gårdens dåvarande ägare Karl Gustafsson. Ägare 2002 Ragnar Gustafsson, sonson till Karl. Gården till släkten 1911 och bebos nu av 4:e och 5:e generationen. Från vänster magasin med lider, stall o ladugård, loge. Framför logen: lokomobil (som drev tröskverket) från Bolinders(?). Sen ett torp: "August Olsson". I mitten: vedbodar, dass till statarna samt deras bostäder - då nybyggt!  Ovanpå bodde 2-3 ogifta drängar (ladugårdskarl, kördräng). Sen kommer vedbod och bod. I boden fanns mjöl- och saltkar mm. Därefter "snickarstugan" som troligen tidigare varit mangårdsbyggnad. Strax bakom till höger de äldre arbetarbostäderna. Nya mangårdsbyggnaden från 1899. Längst till höger dasset.

Alla bilder

Historik

Gårdens dåvarande ägare Karl Gustafsson. Ägare 2002 Ragnar Gustafsson, sonson till Karl. Gården till släkten 1911 och bebos nu av 4:e och 5:e generationen. Från vänster magasin med lider, stall o ladugård, loge. Framför logen: lokomobil (som drev tröskverket) från Bolinders(?). Sen ett torp: "August Olsson". I mitten: vedbodar, dass till statarna samt deras bostäder - då nybyggt! Ovanpå bodde 2-3 ogifta drängar (ladugårdskarl, kördräng). Sen kommer vedbod och bod. I boden fanns mjöl- och saltkar mm. Därefter "snickarstugan" som troligen tidigare varit mangårdsbyggnad. Strax bakom till höger de äldre arbetarbostäderna. Nya mangårdsbyggnaden från 1899. Längst till höger dasset.

Övriga anteckningar

Konstnären kom från Eskilstuna - var yrkesmålare, hade stor familj att försörja. Källa: Birgitta Hannfors, Torshälla

Lokal

Lista, Eskilstuna, Södermanland

Kontaktperson

Belägen

Åby

Signatur anm.

Osignerad? Enligt uppgift 1917 J Larsson

Storlek

135 x 77 inkl ram

Årtal

1917

Konstnär

Johan Larsson (1878-1977)