Galtabolet 1:3, Undenäs

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Owe Hermansson, Älgarås 2010

Lokal

Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland

Kontaktperson

Belägen

Galtabolet 1:3

Signatur anm.

Osignerad

Konstnär

Troligen Hed Olof Olsson (1855-1940)