Edsån, Västergötland

Alla bilder

Övriga anteckningar

Källa: Owe Hermansson, Älgarås 2010

Lokal

Troligen Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland alternativt Älgarås, Töreboda, Västra Götaland

Kontaktperson

Belägen

Edsån

Signatur anm.

Utan årtal

Signatur

O Olsson

Konstnär

Hed Olof Olsson (1855-1940)