Gåramålningar

Gåramålningar är målade tavlor som föreställer identifierade hus. De målades av kringvandrande män som försörjde sig genom att avporträttera de hus och gårdar den kom till. Ersättningen bestod oftast av logi, mat, ofta en del sprit samt ibland även kontant ersättning.

Gåramåleriet i sin ursprungliga form förekom i Sverige från mitten av 1800-talet fram till cirka 1950-talet. Även i modernare tid finns det personer som kallar sig gåramålare, men de lever sällan luffarliv eller har sin huvudsakliga försörjning från måleriet. Genom gåramålningarna ges en möjlighet att se framförallt landsbygdens bebyggelse i färg – ofta långt innan kameran blev vanlig. Vi på Östergötlands Arkivförbund har uppmärksammat gåramålningarnas kulturhistoriska värden genom att inventera målningar i länet. Resultatet efter inventeringarna finns i den här databasen, som har kompletterats med målningar från hela Sverige genom inventering som genomförts eller samordnats av hembygdsforskaren Jonas Hasselrot i Södertälje. Han har sedan början av 2000-talet intresserat sig för gåramåleri i allmänhet och för gåramålaren Olle Olsson i synnerhet.

Vill du läsa mer om gåramålningar?

I vår bok Gåramålarens naiva mystik – Gåramålningar i Östergötland har vi vår kunskap om ämnet.

Jonas Hasselrot har sammanställt en förteckning med hela 323 böcker, tidskriftsartiklar och trycksaker om gåramåleri.

Galleri

Bläddra bland alla gåramålningar i ett galleri via knappen nedan. Om du vill göra en avancerad sökning och ta reda på mer information om en Gåramålning gör du den längre ner i databassökningen.

Avancerad sökning