Gåramålningar

Gåramålningar är målade tavlor som föreställer identifierade hus. De målades av kringvandrande män som försörjde sig genom att avporträttera de hus och gårdar den kom till. Ersättningen bestod oftast av logi, mat, ofta en del sprit samt ibland även kontant ersättning.

Gåramåleriet i sin ursprungliga form förekom i Sverige från mitten av 1800-talet fram till cirka 1950-talet. Även i modernare tid finns det personer som kallar sig gåramålare, men de lever sällan luffarliv eller har sin huvudsakliga försörjning från måleriet. Genom gåramålningarna ges en möjlighet att se framförallt landsbygdens bebyggelse i färg – ofta långt innan kameran blev vanlig. Vi på Östergötlands Arkivförbund har uppmärksammat gåramålningarnas kulturhistoriska värden genom att inventera målningar i länet. Resultatet efter inventeringarna finns i den här databasen, som har kompletterats med målningar från hela Sverige genom inventering som genomförts eller samordnats av hembygdsforskaren Jonas Hasselrot i Södertälje. Han har sedan början av 2000-talet intresserat sig för gåramåleri i allmänhet och för gåramålaren Olle Olsson i synnerhet.

Vill du läsa mer om gåramålningar?

I vår bok Gåramålarens naiva mystik – Gåramålningar i Östergötland har vi vår kunskap om ämnet.

Jonas Hasselrot har sammanställt en förteckning med hela 323 böcker, tidskriftsartiklar och trycksaker om gåramåleri.

Galleri

Bläddra bland alla gåramålningar i ett galleri via knappen nedan. Om du vill göra en avancerad sökning och ta reda på mer information om en Gåramålning gör du den längre ner i databassökningen.

Avancerad sökning

Gåramålningar
1904

Bergqvists-Eibrants, Rörshyttan, Stjärnsund, Dala-Husby

Bergqvists-Eibrants, Rörshyttan

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
1904

Bergqvists i Övernora, Dala-Husby

Bergqvists i Övernora

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
1903

Tolvmansgården, Övernora by, Dala-Husby

Tolvmansgården, Övernora by

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
År saknas

Eljasgården(?), Sundfiske(?), Dala-Husby(?)

Eljasgården(?), Sundfiske(?)

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
År saknas

Anders Jans (Uddnäs), Sundfiske, Dala-Husby

Anders Jans (Uddnäs), Sundfiske

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
1903

Sers (Sundfiske 13:1), Dala-Husby

Sers (Sundfiske 13:1)

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
1909

Hagbo (troligen), Smedby, Dala-Husby

Hagbo (troligen), Smedby

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
Ca 1902-1903

Sandéns gård i Smedby, Dala-Husby

Sandéns gård i Smedby

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
År saknas

Husby värdshus, väggmålningar, Dala-Husby

Husby värdshus, väggmålningar

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
1900 eller något av åren efter

Husby kyrka med flottbron m fl väggmålningar, Pelles i Vikarbyn, Dala-Husby

Husby kyrka med flottbron m fl väggmålningar, Pelles i Vikarbyn

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
Ca 1902-1903 (1902?)

Petters i Stigsbo, Dala-Husby

Petters i Stigsbo

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)

Gåramålningar
1902

Stigsbo by, Dala-Husby

Stigsbo by

Konstnär: Hed Olof Olsson (1855-1940)