Galleri

Gåramålningar är målade tavlor som föreställer identifierade hus. De målades av kringvandrande män som försörjde sig genom att avporträttera de hus och gårdar den kom till. Ersättningen bestod oftast av logi, mat, ofta en del sprit samt ibland även kontant ersättning.