Fler gåramålningar

Under våren har vår gåramålningsdatabas vuxit och blivit nationell. Tack vare Jonas Hasselrot i Södertälje har ytterligare 423 gåramålningar registretats från sammanlagt åtta landskap. Ursprungligen byggdes databasen för att publicera Östgötska gåramålningar, men redan under vårt egna arbete inventerades vissa målningar från våra grannlän. Genom Jonas Hasselrot har du databasen blivit nationell och där finns nu bl.a. 182 målningar från Södermanland och 100 målningar från Dalarna. Hela listan för andra delar av Sverige ser ut som följer:

Södermanland 182
Gästrikland 13
Hälsingland 17
Västmanland 4
Värmland 30
Dalarna 100
Västergötland 67
Blekinge 10

Jonas Hasselrot har under många års tid intresserat sig för gåramålaren Olle Olsson som var verksam i Mellansverige från 1890-talet och i ett 40-tal. Olsson började sin bana i Gästrikland och Hälsingland och arbetade sig ner genom landet och nådde Östergötland 1921.

Vi är mycket glada över att databasen vuxit och hoppas de registrerade gåramålningarna ska komma många till del.

Länk till databasen.

På bilden syn Hallsta under Lista i Eskilstuna, Södermanland, målad av en okänd konstnär på 1920 eller 1930-talet.