179 mm regn!

Den största dygnsnederbörden som uppmätts i Östergötland är 179 mm i Söderköping den 9 juli 1973. Samtidigt fick Kungsängens flygplats 130 mm, vilket innebär att inte mindre än 10 000 ton vatten föll på den då 1 700 m långa och 40 m breda landningsbanan. (Källa: Gunnar Larsson, SMHI, kompendium rörande extremväder i Östergötland, framtaget till Arkivens dag 2014).

Det väldiga regnovädret 1973 måste precis som på 1920-talsbilden som visas ha orsakat svåra översvämningar. Bild ur Ringarums hembygdsarkiv.