Finspångs föreningsarkiv nedlagt

Vid månadsskiftet september-oktober upphörde Finspångs föreningsarkiv efter 48 års verksamhet. Deras verksamhet drog igång redan på 1930-talet då Axel A. Carlsson började att intressera sig för lokala arkiv när han ordnade ABF:s arkiv.

Men att föreningen nu lagts ner innebär inte på något vis slutet för de enskilda arkiven i Finspång. Tvärt om. Under de sista åren har föreningen haft en arkivlokal i Finspångs kommunhus och föreståndaren Ulla-Karin Karlsson har arbetat halvtid i föreningsarkivet och halvtid i kommunarkivet.

Arkivföreningens starka man Aron Oskarsson är mycket nöjd över den lösning de nu kommit fram till när kommunarkivet från och med oktober tagit över driften av föreningsarkivet. Det innebär rent praktiskt ingen större skillnad, då Ulla-Karin kommer att fortsätta som tidigare. Men en avgörande sak är ändå att Finspångs kommun tagit på sig ansvaret att förvalta kommunens enskilda arkiv.

Ett tips till den som är intresserad av Finspångs historia är att besöka kommunarkivet på Arkivens dag den 12 november. De har ett omfattande program med föreläsningar, rundvisning i arkivet och filmvisning. Läs mer här (länk).