Det sitter i väggarna

Igår var det säsongspremiär för SVT-serien Det sitter i väggarna. En historiker och en byggnadsantikvarie besöker hus och berättar om deras historia och byggnadsteknik. I stort sett varje gång är det genom enskilda arkiv som pusselbitarna faller på plats och i gårdagens program var det genom gårdsarkivet.

Är du intresserad av att veta mer om ditt hus? I vår databas över företagsarkiv finns resultatet av de inventeringar av gårdsarkiv vi gjort. I vår databas över historiska brandförsäkringar finns uppgifter om Östgöta brandstodsbolags äldre husförsäkringar. Nyligen blev vi klara med registren för socknarna Sjögestad och Hägerstad vilket innebär att 93 av Östergötlands 151 socknar nu är registrerade.

På bilden syns länsarkivarie Albin Lindqvist i Hägerstad kyrka i samband med arkivförbundets inventering av sockenkistor 2008. Där som i de flesta andra kyrkor fanns stora mängder av allmänna trycksaker som Svensk författningssamling.