Vi gör husforskning enklare

Nyligen publicerade vi registret över brandförsäkringar från Östra Eneby socken (länk till registret). Sammanlagt rör det sig om 5508 registrerade poster som avser byggnadsförsäkringar i Länsförsäkringar Östgötas historiska arkiv. Därmed är nu alla socknar i närheten av Norrköpings stad registrerade och sökbara på nätet. Det är ett omfattande registreringsprojekt som pågått i sex år och som resulterat i att det nu bara återstår att registrera ett 30-tal av Östergötlands drygt 150 socknar.