Vart har kvinnorna tagit vägen?

I traditionell historieskrivning finns ett stort problem då det i mycket stor utsträckning handlar om männens historia. För att råda bot på det har tidskriften Historiskan startats och det första numret kommer den 2 april. Historiskan är Sveriges första och enda kvinnohistoriska tidskrift och syftet är att ge svar på var alla kvinnor tagit vägen.

Även i arkiven domineras materialet av verksamhet bedriven av män. Men i vår databas över föreningsarkiv finns drygt 200 arkiv från kvinnoföreningar. Oftast rör det sig om politiska föreningar, inte sällan avdelningar inom centerkvinnorna eller socialdemokratiska kvinnoföreningar. I databasen finns också uppgifter om exempelvis Motala syndikalistiska kvinnoförening med verksamhet 1937-1970  och Alla kvinnors förening i Finspång som efterlämnat protokoll från åren 1984-1991. Handlingarna förvaras av föreningsarkiven i Motala respektive Finspång.

Vi ser gärna att arkiven efter kvinnoföreningarna används och att kvinnors historia lyfts fram i större utsträckning. Ett exempel på det är studenten Johanna Bertell som skriver uppsats om kvinnliga textilarbetare i Norrköping. Hon har gjort återkommande besök hos Norrköpings föreningsarkiv för att studera arkiven efter flera avdelningar inom textilarbetareförbundet men också arkivet efter textilarbetarnas diskussionsklubb.

Förhoppningsvis kommer vi i framtiden få en mer nyanserad bild av historien där alla gruppers historia synliggörs.