Våldsam tågkrock i Boxholm

På eftermiddagen måndagen den 21 april 1980 kolliderade två godståg med varandra vid Boxholms station. Ingen människa skadades tack vare att lokföraren hade sprungit bakåt i tåget och därmed räddat sitt liv. Men olyckan orsakade stora materiella skador och stoppade tågtrafiken på stambanan. Boxholms bruk fick svårt med leveranserna och det dröjde ett dygn innan ett spår kunde öppnas igen.

Runt 20 vagnar och ett lok spårade ur då det norrgående godståget krockade med ett södergående godståg. Loket på det norrgående tåget klöv det andra tåget i mitten. Den vållande lokföraren i det norrgående tåget dömdes senare till villkorlig dom och dagsböter.

Dramatiska bilder spreds efter olyckan, som dessa vilka publicerades i Folkbladet 1980-04-22. (Ur Folkbladets bildsamling, Norrköpings föreningsarkiv.)

05 Tågolycka två godståg Boxholm 1980-04-22