Tidningen Östgötens bildsamling

Bilden är från 1950 och har rubriken: Väster- och Norrbottens gille äter surströmming.

Under åren 1873-1997 utgavs Tidningen Östgöten. Efter nedläggningen tog vi över cirka 900 000 negativ som förvaras av Linköpings Föreningsarkiv. Föreningsarkivet drev under åtta år ett skanningsprojekt och när det pausades 2022 hade hela 41 000 negativ blivit digitiserade. Under 2024 hjälper vi föreningsarkivet med att göra bildsamlingen tillgänglig digitalt i vår databas Topotek Östergötland. Det är en värdefull lokalhistorisk skatt och arbetet kommer ske fortlöpande med att lägga ut fler bilder.