Syrafria arkivboxar

Håller arkivboxarna på att ta slut eller står ni inför att börja se över era glasplåtsamlingar? Vi tillhandahåller förvaringsmaterial för långtidsbevarande. Ofta säljs arkivboxar, aktomslag eller fotopåsar i storpack vilket kan vara svårt för en mindre arkivförening att själva köpa in. Därför gör vi det och  säljer sedan styckvis till inköpspris. Läs mer här (länk).

Anledningen till att godkända arkivboxar, aktomslag, fotokuvert, m.m. ska användas är att de förlänger livet för pappershandlingar, foton, m.m. Eller rättare sagt, de bromsar nedbrytningstiden väsentligt. Att arkivera innebär att något ska bevaras för all framtid vilket inte görs i en handvändning. Men genom att använda godkända s.k. syrafria förvaringsmaterial så blir förvaringsförhållandena optimala.

På bilden syns gapande tomma arkivhyllor som väntar på att fyllas. Det är Söderköpings kommun som under slutet av förra året tog en nybyggd arkivlokal i bruk och kommunarkivarie Christina Sandell jobbar nu med att flytta över arkivalier.